פתיחת תיק בהוצאה לפועל

איך פותחים תיק בהוצאה לפועל? המדריך המלא

על מנת להפעיל אמצעים לגביית חוב באמצעות ההוצאה לפועל יש לפתוח תיק בלשכת ההוצאה לפועל.

כל אדם אשר בידו פסק דין, שטר משכון, שיק, משכנתא או כל מסמך אחר אשר דינו כפסק דין לגביית חוב מאדם אחר, רשאי לפתוח תיק בהוצאה לפועל על מנת לגבות חובות כספיים, במידה ולא נפרעו במועד.

על מנת לפתוח תיק בהוצל"פ יש להגיש בקשה לפתיחת תיק, הכוללת מילוי טופס בקשה וצירוף המסמכים הרלוונטיים. את הבקשה ניתן להגיש בכל אחת מלשכות ההוצל"פ בארץ.

טופס הבקשה כולל מסירת פרטים מדוייקים לגבי החייב, כגון כתובתו, מספר תעודת הזהות שלו ומידע מפורט לגבי יכולת הפירעון שלו, כלומר, האם קיימים תיקי הוצל"פ נוספים נגדו, האם הוכרז כפושט רגל או האם זהו חייב מוגבל באמצעים מכל סיבה אחרת.

חשוב לדעת כי אי מילוי הפרטים במלואם או אי דיוק בפרטים עלול לגרום לעיכוב הבקשה ועל כן מומלץ לערוך בדיקות מקדימות אלו בסיועו של עו"ד המתמחה בתחום.

תהליך פתיחת תיק הוצל"פ

א. מילוי טופס בקשה וצירוף מסמכים

קיימים טפסים מתאימים עבור סוגים שונים של תיקי הוצל"פ, אך רוב המקרים נכללים באחד מבין שני סוגי הטפסים הבאים:

  • בקשה לביצוע שטר (גביית שטר חוב)
  • בקשה לביצוע פסק דין כספי (גביית חוב על פי פסק דין)

אל טופס הבקשה יש לצרף העתקים מקוריים של פסק הדין או שטר החוב (כולל צילום שני צדדיו של השטר). יש לצרף העתקים הן עבור הלשכה והן עבור החייבים.

במידה וקיימים ערבים לשטר יש לציין פרטיהם בטופס הבקשה, ובנוסף במידה ומגיש הבקשה מיוצג על ידי עו"ד יש לצרף לבקשה יפוי כח של עוה"ד.

ב. תשלום אגרה

הגשת בקשה לפתיחת תיק הוצאה לפועל כרוכה בתשלום אגרה. האגרה מחושבת בהתאם לסכום החוב ובהתאם לסוג התיק:

  • עבור תיק שטר חוב: אגרה ע"ס 1.25% מסכום השטר.
  • עבור תיק פסק דין: אגרה ע"ס 1% מהסכום הקבוע בפסק הדין.

ג. הוצאת אזהרה לחייב

לאחר הגשת הבקשה בלשכת ההוצל"פ תישלח אזהרה לחייב כי עליו לפרוע את חובו בתוך 20 יום מתאריך מסירת אזהרה זו. האזהרה תישלח לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה.

מהות האזהרה לחייב:

  • על החייב לפרוע חובו על פי דין ולפי צו התשלומים המצורף לאזהרה בתוך 20 יום.
  • אם אין באפשרות החייב לפרוע את חובו, יתייצב בלשכת ההוצל"פ לחקירת יכולת בתוך 21 יום.
  • במידה והחייב לא יתייצב לצורך חקירת יכולת במועד ולא יפרע את חובו, ייחשב למשתמט מתשלום החוב והוא צפוי למאסר.
  • היה והחייב מתנגד למהות החוב – ישלח בתגובה 'התנגדות לביצוע שטר' או יטען 'פרעתי'.

ההוצאה לפועל לא תחל בנקיטת צעדים בטרם הומצאה אזהרה לחייב ובטרם עברה התקופה בה יכול החייב להגיב או לפרוע חובו.

ניהול תיק הוצל"פ דורש סבלנות רבה וכרוך בהתמודדות עם בירוקרטיה מסורבלת והליכים משפטיים מורכבים.

על מנת להגדיל את הסיכוי לקבלת כספכם מחייב באמצעות ההוצאה לפועל, מומלץ לפנות לעו"ד מקצועי אשר ייצג אתכם בכל שלבי ניהול התיק.

מעוניינים בסיוע בהליך פתיחת תיק בהוצאה לפועל?
לחצו כאן לקבלת יעוץ משפטי

כתיבת תגובה