חייב מוגבל באמצעים

מיהו חייב מוגבל אמצעים ואילו הגבלות חלות עליו?

חייב מוגבל באמצעים

לעיתים ישנם מצבים בהם אדם צובר חובות  (במיוחד בתקופות של שפל כלכלי ומיתון) עד שאינו יכול עוד לעמוד בתשלומי ההחזר לנושה או מספר נושים במקביל (במקרים כאלה יאוחדו על פי רוב התיקים השונים לכלל הליך אחד במסגרתו יושגו הסדרים עם כלל הנושים).

במקרים אלו יפנו על פי רוב הנושים, המכונים "זוכים" במסגרת הליכי הוצאה לפועל, אל לשכת ההוצאה לפועל לשם קבלת סיוע בגביית הכספים המגיעים להם.

הליך הוצאה לפועל נועד לספק סיוע כזה לנושים ונחשב כלי יעיל בגביית חובות. במסגרת הליך הוצאה לפועל קיים גם עקרון של הימנעות מהפיכת החייב לנטל על כתפי החברה ולכן נעשה מאמץ להגיע להסדרים הוגנים עם הנושים.

מטרת ההסדרים הנה לאפשר את החזר הכספים בהגינות ובמהירות האפשרית ומנגד לאפשר לחייב להמשיך להתקיים ולפרנס את משפחתו בכבוד.

כלים שונים עומדים לרשות ההוצאה לפועל לשם השגת מטרותיה הנ"ל. אחד מכלים אלה הינו הכרזה על אדם הנתבע בהליך הוצאה לפועל כעל חייב מוגבל אמצעים.

השלכותיה של הכרזה על חייב כעל מוגבל באמצעים מרחיקות לכת הן עבור החייב והן עבור הזוכה / זוכים. מסיבה זו מומלץ להפנות את הטיפול בהליך הוצאה לפועל, בין אם הנכם נמצאים בצד החייב או הזוכה, לידי עורך דין המתמחה בתחום הליכי הוצאה לפועל.

הכרזה על חייב כעל מוגבל באמצעים

הכרזה על חייב מוגבל אמצעים נעשית על פי סעיף 69 לחוק ההוצאה לפועל.בסעיף מוגדרים התנאים הצריכים להתקיים על מנת שניתן יהיה להפעיל כנגד חייב את הכלים המתאפשרים מרגע שיחשב חייב מוגבל אמצעים.

אם הגיש חייב בקשת מתן צו תשלומים ללשכת ההוצאה לפועל אך בבקשתו זו ביקש לפרוס את התשלומים על פני תקופה ארוכה מזו המוגדרת בחוק ניתן יהיה להכריז כי הוא חייב מוגבל אמצעים.

במקרה של ריבוי נושים הכרזה על חייב כעל מוגבל באמצעים תניע באופן אוטומטי הליך איחוד תיקים, כל זאת במידה ועדיין לא בוצע הליך כזה.

אם כבר אוחדו כל התיקים הפתוחים כנגד חייב אשר אינו יכול לעמוד בהחזר חובותיו במסגרת התקופות הקבועות בחוק יוכרז הוא אז כחייב מוגבל אמצעים.

ההגבלות שניתן להטיל על חייב מוגבל אמצעים

ההגבלות שניתן להטיל על חייב מוגבל אמצעים מיועדות לשפר את הסיכוי לפירעון חובותיו. ראש ההוצאה לפועל יכול להחליט על כל שילוב של הגבלות שיחשוב לנכון.

בין ההגבלות המוכרות ביותר לציבור נמצאת ההגבלה המונעת יציאה מן הארץ הנעשית באמצעות הוצאת "צו עיכוב יציאה מן הארץ".

הגבלות נוספות מוטלות על האפשרות לעשיית פעולות בחשבון הבנק, החייב יוגדר בבנק כ"לקוח מוגבל מיוחד", וכן הגבלות על השימוש בכרטיס אשראי.

הגבלות מוכרות פחות הנן מניעת חייב מוגבל אמצעים מליזום או להיות חלק מהקמת תאגיד, כמו כן חייב מוגבל אמצעים יהיה מנוע מלהמשיך ולהיות בעל עניין בתאגיד בו כבר יש לו חלק. ראש ההוצאה לפועל יכול להתיר פעולות כאלה למרות ההגבלות בחוק.

אחד השלבים הראשונים בהליך איחוד תיקים הוא חקירת יכולת. תוצאות החקירה יאפשרו לראש ההוצאה לפועל להעריך אם יש להכריז על החייב כעל מוגבל באמצעים.

חייב אשר מצבו התדרדר עד לכדי חוסר יכולת להגיע להסדר כלשהו עם נושיו יאלץ בודאי בסופו של יום, אם לא עלפי בקשתו אז כתוצאה מבקשה שהוגשה על ידי נושה / נושים, לפנות להליך פשיטת רגל.

הליך פשיטת רגל הינו ארוך ומורכב יותר מהליך הוצאה לפועל במסגרתו אוחדו תיקים והחייב הוכרז כמוגבל באמצעים.

אמנם בתום הליך פשיטת רגל יוכל החייב לקבל "הפטר" המוחק למעשה את יתרת חובותיו אך מנגד הכרזה על חייב מוגבל באמצעים יכולה להתבטל בין אם על דעת ראש ההוצאה לפועל באופן עצמאי או כתוצאה מבקשה שהגיש החייב או נושה.

ביטול כזה של הכרזה על חייב מוגבל באמצעים תעשה בנסיבות כגון פירעון החוב, הגעה להסדר עם הנושים.

רק עורך דין המתמחה בטיפול בהליכי הוצאה לפועל ופשיטת רגל יידע להתמודד עם הכרזה על חייב מוגבל אמצעים, בין אם מרשו הוא החייב המעוניין להימנע מהכרזה כזו או למזער את נזקיה אם היא בלתי נמנעת, או בין אם הוא הנושה החפץ לעשות שימוש בכלים שהכרזה זו מקנה לשם סיוע בגביית החוב.

לסיוע משפטי מיידי בתחום איחוד תיקים וגביית חובות
לחץ כאן:
יעוץ משפטי

כתיבת תגובה