טופס אזהרה

אזהרה לחייב בהוצאה לפועל

טופס אזהרה

חיינו מונעים בין השאר באמצעות עסקאות וחוזים ממוניים, המתבצעים בין גופים ציבוריים, חברות ואנשים פרטיים.

לא אחת קורה שצד אחד לא משלים את התחייבותיו הכספיות, והרשות היחידה המוסמכת לאכוף את החוב היא לשכת ההוצאה לפועל (להלן 'הוצל"פ'), הפועלת מטעם רשות האכיפה והגבייה ובמסגרת חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 והתקנות שבעקבותיו.

מהו טופס אזהרה?

טופס האזהרה הנשלח אל החייב, הוא האינדקציה הראשונה לקיומו של החוב. הוא נשלח מטעם הלשכה מיד כשהטוען לחוב (להלן 'הזוכה') פותח תיק בהוצל"פ, באמצעות מכתב רשמי של דואר ישראל.

במידה והמסירה לא מתבצעת כדין (למשל, אם נשלחה לכתובת מגורים בארץ בעוד החייב מתגורר בחו"ל – על כך ראה ר"ע 1895/08 שמואליביץ נ' טרמוסינטקס הנהלה בע"מ) רשאי הזוכה לשלוח טופס אזהרה נוסף בעצמו או באמצעות שליח מטעמו.

בכל מקרה, על הזוכה חלה חובה לשמור את אישור המסירה, המעיד על כך שהיא בוצעה כדין (במידה והוא שלח את האזהרה, עליו לגשת ללשכת ההוצל"פ ולהזין אותה בעצמו).

את האזהרה רשאי לקבל החייב עצמו (או בן משפחתו הנראה כי מלאו לו לפחות 18), ואם מדובר בתאגיד – כל גורם במשרד הרשום של התאגיד.

מה צריך לעשות מרגע קבלת האזהרה?

האזהרה עצמה כוללת את פרטי הלשכה בה נפתח התיק, מספר התיק, ואת ההסברים וההוראות לפעולה שלפיהם נדרש החייב לנקוט.

כמו כן, היא מתריעה על הסנקציות האפשריות במקרה של אי תשלום חוב, הכוללות עיקול נכסים כגון מקרקעין, מטלטלין, חשבונות בנק, משכורת, ועוד.

הודעה שתמיד תופיעה באזהרה היא בעבור חייב שאין ביכולתו לשלם את החוב במלואו, והיא כוללת דרישה להופיע לביצוע חקירת יכולת כלכלית תוך פרק זמן מסוים, שאם לא הופיע במהלכו ייחשב כמתחמק מתשלום ויהיה צפוי לעונש מאסר.

למעשה, בחקירת היכולת מוסדר תשלום החוב בהתאם להכנסתו החודשית של החייב. היות ובדרך כלל לא ניתן לשלם את החוב במלואו, חקירת יכולת היא הערוץ הנפוץ להסדרת החוב.

הזוכה רשאי לבקש באמצעות עורך דין צו הבאה של החייב לחקירה כזו, שיבוצע ע"י משטרת ישראל, לא כאקט עונשי אלא כזרז להשלמת ההליך.

אם החייב אינו פורע את החוב כפי שהוסדר בחקירת היכולת, רשאית ההוצל"פ לפתוח בהליכי העיקול השונים המפורטים לעיל. כמו כן, רשאי הזוכה להוציא כנגד החייב צו מאסר לתקופה בלתי מוגבלת, שיבוטל רק כאשר יעטר החייב לתשלום חובו.

כיצד יכול החייב להתנגד לאזהרה?

החייב רשאי להתנגד לאזהרה ולטעון כי שילם את החוב במלואו או בחלקו. עליו לשלוח "בקשת התנגדות לביצוע שטר במועד" אל לשכת ההוצל"פ החתומה שבה נפתח התיק, תוך 20 ימים מקבלת האזהרה.

במקרה של שליחה לאחר המועד, יש לצרף בקשת להארכת מועד ,מלווה בתצהיר המאמת את הנימוקים לאיחור, אך אין הכרח שהיא תאושר.

בקשה זו היא כעין כתב הגנה, ועליה לכלול את כלל הנימוקים לאי קיום החוב או חלקו וכן חתימת עורך דין. כשמתקבלת בלשכת ההוצאה לפועל בקשת התנגדות, מקפיאים לאלתר את ההליכים עד אשר נידונה הבקשה בבית-משפט.

במידה ולא שלח מקבל האזהרה בקשת התנגדות, יראו אותו כמי שמודה בחובו.

לסיכום, מסירת טופס האזהרה היא ההליך הראשון והעיקרי באכיפת חוב באמצעות ההוצאה לפועל. בין אם אנו בצד החייב או הזוכה, חשוב להכיר את כלל האמצעים העומדים לרשותנו החל ממסירת טופס האזהרה, ונוסף על כך מומלץ להיעזר סיוע משפטי של עו"ד מוסמך.

למידע נוסף על הוצאה לפועל:

ביצוע הליכי הוצל"פ לפני מסירת אזהרה

לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

לסיוע משפטי מיידי בהליכי הוצל"פ

לחץ כאן: יעוץ משפטי

כתיבת תגובה