כינוס נכסים

כינוס נכסים בהליך הוצאה לפועל

מהו כינוס נכסים?

כאשר ניתנת הלוואה, ניתן (ונהוג) למשכן נכסים כערבות כנגד סכום ההלוואה, שישמשו כביטחונות לתשלום כמסוכם ובמועד לפירעון ההלוואה. ערבויות אלה הם בדרך כלל נכסי מקרקעין או מיטלטלין של הלווה (לרוב נכס נדל"ני או רכב). כאשר ישנה בעיה עם החזר ההלוואה, ותחת תנאים מוסכמים מראש בין הלווה למלווה, ובהתאם להוראות דין, המלווה רשאי לממש את הערבויות שהופקדו בידיו. תהליך זה נקרא כינוס נכסים.

במאמר זה, נסקור את ההיבטים השונים של התהליך, שלביו, וזכויות החייב לאורך תהליך מכירת נכסיו לכיסוי החוב.

מי ישמש ככונס נכסים?

כינוס נכסים הוא הליך משפטי שבו נושה, או בעל חוב, זכאי, בתיווך כונס נכסים שמתמנה על פי חוק, לעקל רכוש שהוצג כערבון כנגד הלוואה וכפיצוי על אי תשלום ההלוואה. כינוס הנכסים יכול גם להיות במסגרת הליכי הוצאה לפועל של משכון או משכנתא.

לקבלת סיוע משפטי מיידי על ידי עורכי דין,
לחץ כאן: יעוץ משפטי בהליך הוצל"פ

לרוב כונס הנכסים הוא עורך דין או רואה חשבון, ומקובל שהוא פועל בתמורה לאחוז מסוים מסך המכירה של הנכסים, כך שתהיה לו עילה למכור את הנכס במחיר גבוה ככל שיוכל. הכונס הוא אדם מתמנה על ידי בית משפט או על ידי ראש ההוצאה לפועל, עבור הנכס המשועבד. וכל פעולותיו של כונס הנכסים כפופות לאישור בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל.

למה לממש ערבויות?

הנושה, כנותן ההלוואה, מעוניין בהסדרת החוב, כנגד תשלומים סדירים של הלווה או בכל אמצעי אחר שעומד לרשותו. כאשר המשא ומתן עם הלווה מגיע למבוי סתום, המלווה עשוי לממש את הנכסים שהועמדו כנגד ההלוואה, וממכירת הנכסים לכסות את החוב הקיים. על הבנק לדאוג למינוי כונס נכסים עבור הנכס המשועבד, כונס זה יפעל למימוש, כלומר מכירת, הנכס המשועבד כנגד ההלוואה.

את מחיר הנכס קובע שמאי בהליך כינוס נכסים. השמאי מוסר שתי הערכות מחיר – הערכת שווי רגילה, והערכת שווי "במימוש מהיר", הערכה לצורך מכירה מיידית של הנכס, והיא נמוכה ממחיר השוק המוערך של הנכס בכ – 15-30%. זהו המחיר שבו לרוב נמכר הנכס בכינוס נכסים.

איך מוכר כונס הנכסים את הנכס?

נכס שמגיע לכינוס נכסים מתפרסם בעיתונים ובערכאות המקובלות. כיום, ניתן למצוא מאגרים שונים במדיה המודפסת ובאינטרנט לרכישת נכסים מכונסי נכסים.

כונס הנכסים פועל למימוש הפוטנציאל הכספי של הנכס, בדרך כלל על ידי מכירה פומבית או מכרז של הוצאה לפועל. כל אדם מוזמן להגיש הצעה לרכישת הנכס המשועבד מאת הכונס, ולכונס הרשות לקבל או לדחות כל הצעה וכן לנהל מו"מ עם המציעים, לדווח להם על הצעות אחרות שקיבל, ולנהל התמרות בין ההצעות השונות שקיבל על הנכס. הכל, על פי שיקול דעתו.

הנכס נמכר בידי הכונס As Is, כלומר במצבו כפי שהוא, והאחריות מוטלת על הקונה לבדוק את מצבו התכנוני והמשפטי של הנכס, זכויות וחובות שלו, מגבלות ותנאים עליו, זכויות בניה, היטלים וכיו"ב. על כונס הנכסים לנהל את ההודעות לזוכה בנכס, וכן לכל מציע שהצעתו נדחתה.כל מציע שהצעתו נדחתה רשאי לקבל בחזרה את הערבויות שמסר עם הגשתו את ההצעה לכונס על הנכס. כמובן, סכומים אלה אינם צוברים רווחי הצמדה או ריבית.

מעניין לציין, שללווה המקורי ניתנת הזכות לפדות את הנכס מאת הכונס, וזאת בתמורה המקסימלית שקבע השמאי עבור הנכס. לאחר שאושרה הצעה וזכתה בנכס, בדרך כלל יפנה כונס הנכסים אל החייב ויודיע לו על סכום ההצעה שאושרה לרכישה. הלווה מקבל את האפשרות לפדות את הנכס שלו בסכום המוצע.

לקבלת סיוע משפטי מיידי על ידי עורכי דין,
לחץ כאן: יעוץ משפטי בהליך הוצל"פ


כינוס נכסים של חברה בפירוק – הליכי הוצל"פ

כיצד מתבצע כינוס נכסים של חברה בהליך פירוק? מי משמש כמפרק החברה וככונס נכסים? כנסו לקבלת מידע נוסף ויעוץ משפטי.

הכל על מכרז הוצאה לפועל – כינוס נכסים ומכירת מטלטלין

מהו מכרז הוצאה לפועל? כיצד מתנהל הליך כינוס נכסים ומכירתם? לחצו כאן למידע בנושא מכרזי הוצאה לפועל.

כתיבת תגובה