כונס נכסים

מה תפקידו של כונס הנכסים בהוצאה לפועל?

כונס הנכסים הוא בעל תפקיד משמעותי במסגרת הליכי הוצאה לפועל. בהתאם לרפורמה במערכת ההוצאה לפועל שנכנסה לתוקף בשנת 2009 הוקנו לרשמי ההוצאה לפועל ארבע סמכויות שיפוטיות מובהקות שהיו שמורות לראש ההוצאה לפועל לפני הרפורמה.

אי לכך, לפי התיקון של סעיף 53 (א) לחוק הוצאה לפועל תשכ"ז-1967 (להלן: החוק) רשאי רשם ההוצאה לפועל למנות כונס נכסים על נכס מסוים של החייב לשם הבטחת הביצוע של פסק הדין.

לקבלת סיוע משפטי מיידי על ידי עורכי דין,
לחץ כאן: יעוץ משפטי בהליך הוצל"פ

סמכותו ואחריותו של כונס הנכסים בהליכי הוצאה לפועל

חשוב לציין כי כונס הנכסים במקרה זה מתמנה רק על נכס מסוים מנכסי החייב ולא על כלל הנכסים שלו.

בהמשך קובע סעיף 54 (א) ברישא שלו כי כונס הנכסים ינהל את הנכס, ימכרנו ויממש אותו כפי שהורה לו רשם ההוצאה לפועל. בסיפא של הסעיף מודגש כי ידו של כונס הנכסים באלו היא כמו ידו של החייב.

על מנת להבטיח שכונס הנכסים פועל בצורה ראויה, רשאי רשם ההוצאה לפועל לפי סעיף 82 (ב) לתקנות הוצאה לפועל להורות על הפקדת ערובה לצורך הבטחת אחריות של כונס הנכסים במילוי תפקידו.

עוד מורה החוק בסעיף 58 (א) כי אם כונס הנכסים לא מילא את תפקידו כהלכה, רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייב את כונס הנכסים בגין הנזק שנגרם וכן רשאי להורות על חילוט הערובה שניתנה על מנת לסלק את חובות כספיים המגיעים ממנו.

מידת עצמאותו של כונס הנכסים בהליכי הוצאה לפועל

ההלכה קובעת שכונס הנכסים עצמאי בתפקיד כינוס נכסים והוא אינו משמש כידו הארוכה של הזוכה בתיק.

יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בפסק הדין בעניין שיריזלי: "כונס הנכסים שנתמנה על ידי בית המשפט פועל מטעם בית המשפט כעושה דברו (Officer of the court ) ואינו סוכנו או שליחו של הנושה אשר הציעו וביקש את מינויו. על הכונס להניח את דעתו של בית המשפט שפעל כדין ולטובת הכינוס" (ע"א 141/74 פרבוים נ' שיריזלי, פ"ד (ל) 1, 20, 26).

עוד מובא בפסקי דין אחרים בעניין זה שהכונס אינו אמור לקדם את האינטרסים של הגורם שמטעמו הוא מונה לכונס, מהסיבה שאם יפעל כך הוא יפגע באינטרסים של נושים או זוכים אחרים (המ' (י-ם) 1454/67 ור נ' אושין, פסקים מחוזיים, ס"א 132,135).

מחויבותו של החייב כלפי כונס הנכסים בהליכי הוצאה לפועל

סעיף 56 לחוק ההוצאה לפועל קובע את מידת אחריותו של החייב כלפי כונס הנכסים. סעיף 56 (א) קובע שהחייב לא יעשה דבר שיכול להפריע לכונס הנכסים במילוי תפקידו וכי הוא מתחייב למלא אחר הוראותיו של כונס הנכסים בעניין הנכס שלגביו התמנה הכונס.

סעיף 56 (ב) אף מחייב את החייב למסור כל ידיעה או מסמך שיש להם קשר לנכס האמור לידיו של כונס הנכסים.

כתיבת תגובה