כינוס נכסים של חברה בפירוק

כיצד מתבצע כינוס נכסים של חברה בפירוק?

פירוק חברות

בפי העם נהוג להשתמש בביטוי "פשיטת רגל" גם בהקשר לחברות אך שימוש שכזה אינו מדוייק. פושט רגל יכול להיות רק אדם פרטי בעוד שם ההליך המקביל בנוגע לחברות, שותפויות, תאגידים אחרים, עמותות וכו' נקרא "פירוק חברה".

מטרתם של שני ההליכים זהה, ניצול הנכסים והמשאבים הכלכליים אשר עדיין נמצאים ברשות החייב לשם כיסוי החלק המרבי הניתן מחובותיו. לפיכך אין פלא כי קיימות נקודות דמיון רבות בין הליך פשיטת רגל, של אדם פרטי, והליך פירוק חברה. למשל בשני ההליכים יתבצע לרוב הליך די דומה של כינוס נכסים.

כונס הנכסים הרשמי

השוני העיקרי בין שני סוגי ההליכים טמון בכך שהסמכות לדון בהליך פירוק חברות נתונה לבית המשפט המחוזי בלבד וכן כי במסגרת הליך פירוק חברה, נעשית פניה אל כונס נכסים רשמי (כנ"ר) והוא מבצע הערכה של מצבה הכלכלי העדכני של החברה ומידת זכאותה לעבור הליך פירוק חברה.

את המלצותיו מעביר הכנ"ר לבית המשפט אשר ברוב המקרים פועל על פיהן. בסמכות בית המשפט להורות על פירוק חברה מוסדרת לפי סעיף 257 לפקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג – 1983.

הדין הישראלי מכיר בשלושה סוגים של פירוק  חברה : פירוק מרצון, פירוק על ידי בית משפט ופירוק בפיקוח בית משפט. כונס הנכסים הרשמי מעורב אך ורק בהליכי הפירוק מהסוג השני, דהיינו : פירוק על ידי בית המשפט.

למרות המצב הכלכלי הקשה בו נמצאת מן הסתם חברה השוקלת פניה להליך פירוק אין לוותר בשום אופן על יעוץ משפטי ומסירת העניין לטיפולו של עורך דין הוצאה לפועל, אשר לו ניסיון בייצוג חברות בהליכי פירוק. החיסכון שישיג עו"ד מנוסה עבור החברה שהינו מייצג יהיה גדול לאין שיעור מהוצאה הכרוכה בתשלום שכר טרחתו.

מינוי מפרק לחברה

תקנות החברות (פירוק), תשמ"ז – 1987 מחייבות פרסום בדבר הגשת בקשה לפירוק חברה ומועד הדיון בה ארבעה עשר ימים לפחות לפני מועד זה.

אם ממליץ כונס הנכסים הרשמי על פירוק חברה ובית המשפט מקבל את המלצתו ימונה, על ידי בית המשפט, מפרק אשר יהיה האחראי על כינוס נכסי החברה בפועל. נהוג למנות לתפקיד מפרק עורך דין או רואה חשבון.

מינוי זה נעשה במסגרת הוצאת צו פירוק אשר מהווה למעשה הודעת פיטורין לכל עובדי החברה והעברת ניהול החברה לידי המפרק לשם ביצוע הליך כינוס נכסים של חברה בפירוק. מטרתו של המפרק היא  השגת התמורה הגדולה ביותר עבור נכסי החברה בזמן הקצר ביותר.

המפרק הנו המקביל לכונס הנכסים הרשמי בהליך פשיטת רגל. תפקידיו כוללים לא רק ניהול החברה, אותו יכול הוא לקחת לידיו ממש או להסתפק בפיקוח על ההנהלה הקיימת, וביצוע כינוס הנכסים בפועל.

המפרק משמש גם כשלוחה של בית המשפט בהתנהלות מול הנושים.  הוא זה שאליו יפנו הנושים (כולל העובדים) את דרישותיהם המנומקות והוא זה אשר יציג דרישות אלה בפני בית המשפט.

פקודת החברות מקנה למפרק סמכות ליזום חקירה פומבית ו/או חקירה פרטית של בעלי עניין או נושאי משרה בחברה.

קיימים נושים אשר להם קדימות על פי חוק, למשל רשויות מדינה, ובהתחשב בסדר עדיפויות זה יקבע בית המשפט איזה נתח מהסכום אותו יצליח המפרק להשיג יימסר לכל נושה וכן מה יהיו הסדרי התשלומים על פיהם יבוצעו ההחזרים.

מימוש הנכסים

תחילה בודק המפרק אילו נכסים ניתן לממש. בין נכסים אלה ימצאו לרוב נכסי נדל"ן, רכבים, ציוד מכני הנדסי, מכונות, קניין רוחני (כגון בעלות על פטנטים) ופריטי מטלטלין אחרים.

המפרק דואג לפעול כך שהנכסים שמצא אכן יגיעו למכירה באמצעות מכרז הוצאה לפועל, למשל על ידי העברת רכבים ומטלטלין למחסני ההוצאה לפועל, פינוי דיירים ממקרקעין שבבעלות החברה ועוד.

הנכסים שנאספו יוצעו למכירה לקהל הרחב באמצעות פרסומים בעיתונות. קונים פוטנציאלים יגישו למפרק הצעות תוך פרק זמן שנקבע.

עבור נכסים מסוימים (כגון נדל"ן, רכבים) הגשת הצעה תהיה כרוכה בתשלום עירבון (בדרך כלל בגובה של כ 10% מן ההצעה). ההצעה הגבוה ביותר תתקבל.

הליך כינוס נכסים של חברה בפירוק הנו הליך מורכב. טוב יעשה מי שמוצא עצמו מעורב בהליך כזה, בין אם מצד החברה בפירוק או מצד נושיה, אם ידאג לליווי של משרד עורכי דין המתמחה בתחום זה.

ליחצו כאן לקבלת סיוע משפטי מיידי

כתיבת תגובה