מכרז הוצאה לפועל

מכרז הוצאה לפועל – לשם מה?

מכרזים בהוצאה לפועל – מכירת נכסיו של החייב

במקרים בהם לא ניתן, במסגרת הליך הוצאה לפועל, להגיע להסדר בין החייב לנושיו (הנקראים "זוכים" בהליך הוצל"פ) בו יכול החייב לעמוד, יעוקלו נכסיו של החייב וימכרו לשם גיוס כספים אשר ישמשו לכיסוי החובות.

מכירת הנכסים מבוצעת באמצעות מכרזי הוצאה לפועל אשר אופן ביצועם מוסדר בחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז- 1967.

כינוס נכסים

השלב הראשון בדרך למכירת נכסי מקרקעין של חייב הוא כינוסם במסגרת הליך כינוס נכסים. סמכותו של ראש ההוצאה לפועל למנות כונס נכסים מוקנית לו מכוח סעיף 53 לחוק ההוצאה לפועל.

שיקול הדעת של ראש ההוצאה לפועל בעניין זה הוא נרחב והוא רשאי להורות על מינוי כונס נכסים בכל מקרה בו הוא סבור כי הדבר יביא לביצוע מהיר ויעיל של פסק דין.

על הזוכה להגיש בקשה למינוי כונס נכסים בה יתואר הנכס המבוקש לכינוס. בשונה מכינוס נכסים על פי סדר הדין האזרחי (למשל בהליך פשיטת רגל) בהליכי הוצאה לפועל כינוס הנכסים מוגבל לנכס / נכסים מסויימים של החייב ולא יחול על כלל נכסיו באופן גורף.

לבקשתו זו יצרף הזוכה הסכמה בכתב של מועמד מטעמו להתמנות לכונס נכסים. הזוכה עצמו לא יוכל להתמנות לכונס נכסים, למעט במקרים חריגים, אך אין מניעה כי עורך דינו ימונה לתפקיד.

מכירת מטלטלין שעוקלו במכרזי הוצאה לפועל

על פי חוק ההוצאה לפועל יכול זוכה לבקש הוצאה של מיטלטלין מרשותו של החייב. במידה והלה לא הסדיר את חובו בתוך 30 יום (מיום תפיסת המיטלטלין) יוכל הזוכה להגיש בקשה למכירת מטלטלין אלה במסגרת מכרז הוצאה לפועל.

המטלטלין יועברו למחסנים המופעלים על ידי ההוצאה לפועל שם יוערך שווים ותבוצע המכירה בפועל.
המכירה מבוצעת בדרך כלל בשיטת המכרז הסמוי: הצעות מוגשות על ידי קונים פוטנציאלים במעטפות חתומות, כאשר ההצעה הגבוה ביותר תזכה ובלבד שאינה נופלת מגובה הערכת השווי.

הכספים שגויסו במכרז יופקדו לזכות הזוכה אשר ביקש את ההליך. יש לציין כם כי ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על ביצוע מכירה פומבית במקום מכרז.

מכירת רכבים שעוקלו במכרזי הוצאה לפועל

בדומה לתהליך מכירת המטלטלין, יכול זוכה להגיש בקשה לעיקול רכב / רכבים שברשות החייב. הבקשה תוגש ללשכת ההוצאה לפועל באמצעות טופס בקשת זוכה לנקיטת הליכים.

חוק ההוצאה לפועל מאפשר עיקול רכב משנתון 1990 ומעלה, אלא אם ניתנה הוראה מפורשת אחרת על ידי הרשם. עיקולו של רכב פרטי נרשם במשרד הרישוי, עיקולו של ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ירשם במשרד התחבורה.

הרכב המעוקל יועבר למחסן רכבים מעוקלים של ההוצאה לפועל. אם החייב לא מסדיר את חובו בתוך 14 יום מיום עיקול הרכב ניתן יהיה למוכרו במסגרת מכרזי הוצאה לפועל.

עיקול ומכירת נכסי מקרקעין

עיקול ומכירת מטלטלין ורכבים במסגרת מכרזי הוצאה לפועל אינם דורשים התערבות של כונס נכסים.
התערבות של כונס הנכסים שמונה לתיק דרושה רק לשם עיקול ומכירת נכסי מקרקעין של החייב.

נכסי מקרקעין שעוקלו יפורסמו בעיתונות כעומדים למכירה. ההשתתפות במכרז מסוג זה כרוכה בתשלום עירבון של 10% מגובה ההצעה. בעל המשכון על הנכס (בדרך כלל הבנק ממנו לקח החייב משכנתא לרכישת הנכס) וכן הזוכה פטורים מן התשלום הנ"ל.

מועמדים אשר הביעו התעניינות בהליך רכישת דירה מכונס נכסים או הוצאה לפועל ישתתפו בהליך מכירה פומבית. במכרזי הוצאה לפועל רשאי החייב לרכוש את הנכס שעוקל חזרה מידי כונס הנכסים בתמורה לסכום שזכה.

מכיוון שהחוק מקנה הגנות על נכסי מטלטלין ומקרקעין שונים, כגון בית המגורים או כלי עבודה הנחוצים לחייב לשם פרנסתו, מומלץ מאד לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הליכי הוצאה לפועל על מנת להבטיח כי ינוצלו כל האפשרויות העומדות לרשות החייב או הזוכה.

לסיוע משפטי בהליכי הוצאה לפועל ועיקולים: לחץ כאן

כתיבת תגובה