צו עיכוב יציאה מהארץ

עיכוב יציאה מהארץ בהליך הוצאה לפועל

מהו צו עיכוב יציאה מהארץ?

צו עיכוב יציאה מהארץ, כשמו כן הוא – אוסר על אפשרות היציאה ממדינת ישראל של חשודים בפלילים וחייבים שונים, אשר ביניהם גם חייבים בהוצאה לפועל ובמקרים נוספים.

הוראות צו העיכוב קבועות בסעיף 14 ל‏חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967‏ הקובע כדלקמן : "14(א) היה לראש ההוצאה לפועל יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו, רשאי הוא לצוות על עיכוב יציאתו מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו"

במילים אחרות במקום בו קיים חשש שמא חייב יעזוב את הארץ, יברח מנושיו ויקשה על גביית החוב הפסוק נגדו, יוציא ראש ההוצאה לפועל (לבקשת הנושה) צו עיכוב יציאה מהארץ.

עמד על כך בית המשפט העליון בבג"צ 3914/92 לאה לב נ' בית הדין הרבני האזורי בקובעו : "ניתן לעכב יציאתו של בעל דין מישראל אם קיים חשש כן ורציני כי יציאתו של בעל דין תסכל או תכשיל את ההליך השיפוטי או תביא למניעת ביצועו של פסק הדין."

מתי יימנע ראש ההוצאה לפועל מלהוציא צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד חייב?

יש לציין, כי עיכוב יציאה מהארץ הוא צו הפוגע בזכות היסוד של החייב לחירות התנועה. על כן ראש ההוצאה לפועל יימנע מלפסוק אותו במקום בו הצו אינו מהווה אמצעי חיוני להבטחת פירעון החוב.

עמד על כך בית המשפט באחת הפרשות (בר"ע 1944/00) בקובעו : "כדי לפגוע בזכותו החוקתית של אדם לצאת מישראל ללא סייג וללא תנאי, יש צורך בנימוקים של ממש"

לאור זאת בתי המשפט והחוק מונים מספר מקרים בהם לא יוציא בית המשפט את הצו לדוגמא :

  • סעיף 14(א) לחוק הוצאה לפועל קובע כי במקום בו ראש ההוצאה לפועל קבע לחייב צו תשלומים והחייב עומד בתשלומים שנקבעו לו בצו – לא תעוכב יציאתו את הארץ
  • בית המשפט הוסיף בפרשת פיכמן (רע"א 18/89) כי אין להשתמש בצו העיכוב בכדי ללחוץ את החייב לפינה, מקום שממילא אין לו אמצעים לתשלום החוב

תוקף צו העיכוב

תוקפו של צו העיכוב הוא שנה אך ניתן להאריכו. עם זאת, גם במהלך התקופה שבה הצו תקף – ניתן לקבל מראש ההוצאה לפועל אישור חריג ליציאה מהארץ לתקופה מוגבלת, וזאת לצורך ביקור משפחתי, טיפול רפואי ו/או טעמים מוצדקים אחרים.

מקרים בהם צו העיכוב הוא תנאי להליך

ישנם הליכים שלשם ביצועם דורשים את עיכוב יציאת החייב מהארץ. כך למשל חייב המעוניין באיחוד תיקיו בהוצאה לפועל "יאלץ" להשלים עם צו העיכוב לאור סעיף 74ד(א) לחוק ההוצאה לפועל הקובע כדלקמן :

"74ד(א) הוגשה בקשת איחוד (תיקים), יורה ראש ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ".

כיצד ניתן לבטל את צו העיכוב?

לצורך הביטול יש להגיש בקשה מנומקת להוצאה לפועל ובה יפורטו כל הטעמים להתנגדות לצו. דהיינו בגוף הבקשה יש להסביר מדוע היציאה מהארץ לא תסכל את פירעון החוב לנושים. כמו כן את בקשת הביטול יש לתמוך בתצהיר, וניתן לערער על ההכרעה בה ברשות לבית המשפט.

יציאה מהארץ והתייעצות מקצועית

אין זה נעים להיות מקורקע לארץ ויתרה מכך, אין זה נעים להגיע לנמל התעופה ולגלות שהוצא כנגדך צו עיכוב יציאה מהארץ. עם זאת, ישנן דרכים משפטיות אפקטיביות להתמודדות עם הצו ולבטלו באופן זמני או באופן קבוע.

מי שנתקל בצו איסור יציאה העומד נגדו ומעוניין לבטלו, מומלץ כי יפנה לעורך דין מתחום ההוצאה לפועל שיסייע בתהליך היציאה מהארץ וגם בתהליך היציאה מהחובות.

אדם החייב לך כסף נמלט לחו"ל? לחץ כאן לפרטים וסיוע

כתיבת תגובה