מעקלים

תפקיד המעקלים בהוצאה לפועל

תפקידם של המעקלים במדינת ישראל הוא להוציא אל הפועל את צו בית המשפט ולעקל את רכושם של חייבים שונים. לפי החוק במדינה, עיקול הוא הליך של החרמה של הרכוש על ידי השלטונות במטרה למכור אותו ולהחזיר את החוב.

כשלב ראשון, מוציא בית המשפט צו עיקול הנאכף על ידי רשויות הוצאה לפועל. ההוצאה לפועל, כשמה כן היא, אחראית על הוצאת צווי בית המשפט מהכוח אל הפועל וזאת באמצעות מעקלים.

כיצד מתבצע העיקול?

במרבית המקרים, לאחר שבית המשפט הוציא את צו העיקול, ניתנת לחייב התרעה קצובה מראש, שבמהלכה הוא יכול להשיב את חובותיו, וכל פרטי הרכוש המצויים ברשותו נרשמים ומסומנים.

אם החייב איננו מסלק את חובו לאחר פרק הזמן שניתן לו, מוחרם הרכוש ולרוב נמכר במטרה להשיב לזוכה את החוב.

לעתים בשל החשש להעלמת הנכסים, לא ניתנת לחייב התרעה מראש לפני הוצאת צו העיקול, ובית המשפט מוציא אותו במעמד של בעל החוב בלבד ומבלי לאפשר לחייב להתגונן.

תפקידם של המעקלים

לפני עיקול הרכוש מגיעים אל ביתו של החייב מעקלים שהם, למעשה, עובדים במסגרת ההוצאה לפועל. המעקלים רושמים את כל הרכוש המצוי בבית ומוסרים העתק מהטופס לידי החייב או לאחד מבני משפחתו.

באותו מעמד מחתימים המעקלים את החייב על התחייבות לשמש כנאמן על הרכוש שעוקל ממנו. לאחר רישום הרכוש, החייב איננו רשאי להוציא אותו מהבית או להעלימו.

אם החייב מסרב לחתום על טופס העיקול, רשאים המעקלים להוציא את הרכוש מיד ולפנותו אל מחסני ההוצאה לפועל.

בתום 14 יום מיום הרישום, רשאי הזוכה לפנות להוצאה לפועל ולבקש לממש את הצו. אל ביתו של החייב יגיעו המעקלים במטרה להוציא את הנכסים המעוקלים.

המעקלים נושאים איתם רישיון מיוחד של משרד המשפטים ופועלים, כאמור, מכוח צו שיפוטי. לרוב המעקלים אינם לוקחים רכוש שאיננו בעל ערך אלא רכוש יקר שהם מעריכים שיימכר, כדוגמת: מחשב, ריהוט יוקרתי, טלוויזיה, חפצי אומנות או כל רכוש אחר בעל ערך.

בחלוף 14 יום מיום עיקול הנכסים, אם החייב איננו משלם את חובו או איננו מגיע להסדר עם הזוכה, נמכרים נכסיו.

משמעות העיקול מבחינה משפטית

העיקול לפי לשון החוק הוא, למעשה, השלב האחרון בדרכו של הזוכה לקבל את חובו מהחייב, וזוהי גם הדרך החוקית לפעול נגדו.

עם זאת, לעתים קרובות נשמעת ביקורת על דרך ביצוע הליכי עיקול ועל עוגמת הנפש הגדולה הנגרמת לחייב ולבני משפחתו.

בנוסף לכך, ישנם אנשים המותחים ביקורת גם כלפי בתי המשפט בארץ, שלטענתם, מוציאים צווי עיקול מבלי לנסות להשיב את החוב בדרכים אחרות.

עם זאת, מתוך מאות צווי עיקול המוצאים מדי יום, רק מעטים מגיעים לידי ביצוע. העומס הרב על לשכות ההוצאה לפועל והתורים הארוכים גורמים בשנים האחרונות לפנייה למעקלים ולקבלני משנה עצמאיים, המוסמכים גם הם לבצע עיקול לפי החוק בתמורה לתשלום.

נכסיך עומדים בפני עיקול?
פנה ללא דיחוי לקבלת יעוץ משפטי

כתיבת תגובה