בקשות וטפסים

הסבר על מגוון הבקשות בהליך הוצאה לפועל

בקשות חייב בהוצל"פ

חייב שמתנהל כנגדו תיק חוב בהוצל"פ רשאי להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשות שונות לניהול החוב. במאמר זה נביא מדריך לחייב בהוצה לפועל – אילו בקשות ניתן להגיש כחייב, וכיצד מגישים בקשות.

בקשות חייב בהוצאה לפועל הן מספר בקשות המיועדות לאפשר לחייב להודיע ללשכת ההוצאה לפועל על שינוי במצבו או על פרטי תיק או חוב לא נכונים, וכן על השגת הסדרים שונים לטובת החייב, כך שיוכל לעמוד בחובו.

לקבלת סיוע משפטי מיידי בהליך הוצאה לפועל, לחץ כאן: יעוץ משפטי

כדי להגיש בקשה בהוצאה לפועל, ניתן למלא טפסי בקשה לחייב, ובהן למלא במדוייק את פרטי הבקשה. את טפסי הבקשה יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל תיק החוב. את טפסי הבקשה יש להגיש בשלושה עותקים, ולצרף צילום של תעודת זהות החייב.

יש לצרף כל מסמך שרלוונטי לבקשה, ובה לפרט ולנמק את סיבות הבקשה. חשוב לזכור, לצרף פרטים מלאים ותיק הוצאה לפועל לטפסי הבקשה. חשוב לצרף פרטים מעודכנים בבקשות הוצאה לפועל, מכיוון שאם תשובה תישלח לכתובת לא מעודכנת – ייחשב הדבר כאילו כן קיבלת את המסמכים ובחרת להעלם מהם.

ביטול או עיכוב תהליך

ניתן להגיש בקשת חייב לביטול או עיכוב הליך ההוצאה לפועל. יש לפנות בבקשה מנומקת בצירוף כל מסמך רלוונטי ופרטי המבקש המעודכנים, לראש ההוצאה לפועל בלשכה בה מתנהל תיק החוב. ביטול או עיכוב ביצוע הליך מחייב את החלטתו המפורת של ראש ההוצל"פ, או שניתן לעכב או לבטל תהליך על פי בקשת הזוכה או בא כוחו. ניתן לעכב תהליכים כמו: עיקול מיטלטלין, עיקול מקרקעין, עיקול רכב, הוצאה או פינוי מבית המגורים, צו מאסר, או עיכוב יציאה מהארץ.

התנגדות לביצוע שטר במועד

בתוך 20 ימים מקבלת האזהרה על פתיחת הליכים בהוצאה לפועל, ניתן להגיש התנגדות לפי סעיף 81 לחוק ההוצאה לפועל. בקשת התנגדות היא אחת האפשרויות לבירור טענות החייב במידה ויש עילה לערעור בנוגע לחוב. בקשת התנגדות מעכבת באופן אוטומטי את כל ההליכים בתיק הנדון.

בקשה לעיכוב הליכים

מדובר על בקשה להשהות תהליכים בתיק ההוצאה לפועל לתקופה קצובה שאורכה מוכרז מראש, או עד לבירור העניין שבגינו נתבקש עיכוב, בבית משפט. זוהי בקשה שיש להגיש אותה כאשר עותרים לדיון בפני בית משפט או לביטול פסק דין שניתן בבית משפט, שכן שתי בקשות אלה אינן גוררות איתן באופן אוטומטי עיכוב הליכים.

ביטול פסק דין

אם בוטל פסק הדין שבגינו נפתח מלכתחילה תיק ההוצאה לפועל, יש להגיש בקשה לביטול ההליכים וסגירת התיק בהוצאה לפועל. אם כבר שולמו כספים כנגד תיק זה, יש להגיש בקשה נפרדת להחזר כספית מהזוכה.

בקשה בטענת "פרעתי"

טענת "פרעתי" הינה טענה אשר במסגרתה טוען החייב כי הוא רואה עצמו כפטור ממילוי פסק הדין, מאחר ומילא אחריו זה מכבר. הטענה מתיחסת למקרים שבהם או שהחוב כבר שולם ונפרע, או שהחוב אינו תקף עוד מפאת תנאים שלא קוימו בהסכם. את טענת פרעתי ניתן לדחות, לקבל במלואה וכן לקבל בחלקה, ובכל מיקרה, העניין נתון להחלטתו של ראש ההוצאה לפועל. בכל מיקרה, כדאי להגיש גם בקשה לעיכוב הליכים עד לסיום הדיון טענת "פרעתי".

איחוד תיקים

בקשה לצו איחוד תיקים הינה בקשה שנועדה להקל על חייב אשר נגדו מתנהלים מספר תיקי הוצאה לפועל בו זמנית. מטרת התהליך היא ריכוז החובות והתשלומים עבור החייב. מדובר בהליך חשוב שנועד לשרת חייבים אשר אינם יכולים לעמוד בנטל התשלומים והסכום החודשי המצטבר של כל התיקים המתנהלים נגדם גבוה מידי. במסגרת הליך איחוד תיקים, יינתן לחייב צו תשלומים בהתאם ליכולותיו הכלכליות.

בקשת התנגדות בתיק הוצאה לפועל

מדובר בהסרת אחריות של החייב כלפי החוב, כלומר, החייב טוען שאינו חייב. את בקשת ההתנגדות יש להגיש בתוך 20 יום מיום קבלת האזהרה.

בקשה לצו תשלומים

בקשה שנועדה לאפשר לחייב לפרוס את התשלומים בהתאם ליכולתו, במידה והפריסה הקיימת הינה מעבר ליכולתו. בבקשה עליו לפרט ולהציע תכנית תשלומים שיוכל לעמוד בה. הבקשה אינה יכולה לחול על תשלומי מזונות. בקשה לצו תשלומים עשוייה לגרור הכרה בחייב כמוגבל באמצעים, לכן כדאי לפנות לייעוץ משפטי בטרם מגישים בקשה כזו.


טופס אזהרה בהוצאה לפועל

עם פתיחת תיק בהוצאה לפועל על ידי זוכה הטוען לחוב, מוצא טופס אזהרה לחייב על ידי לשכת ההוצאה לפועל. בטופס זה מוזהר החייב כי עליו לשלם את חובו לפי פסק הדין ובשיעור שנקבע.

כתיבת תגובה