צו הבאה

הליכי הוצל"פ – צו הבאה בפני הוצאה לפועל

ההוצאה לפועל הינה מערכת המסייעת בידי הציבור בגביית חובות כספיים מחייבים ומפעילה לשם כך כלים משפטיים וסנקציות שונות כנגד החייב, כגון צווי עיקול, צווי עיכוב יציאה, מימוש משכונות וכדומה.

במקרים מסויימים, בהם מסרב החייב לשתף פעולה עם מנגנוני הגבייה של ההוצל"פ, קיימת בידי ההוצל"פ האפשרות להביא את החייב בפני ראש ההוצל"פ בכפייה, באמצעות גורמים משטרתיים.

צו הבאה הינו הליך המקדים צו מאסר, אשר הינו הסנקציה החמורה ביותר אותה יכולה להפעיל ההוצאה לפועל ואשר יופעל כמוצא אחרון בלבד כנגד חייב המשתמט מפריעת חובו.

מהו צו הבאה?

צו הבאה בהליך הוצאה לפועלצו הבאה משמעותו הבאת חייב בפני ראש ההוצל"פ באמצעות צו משטרתי, במידה ולא הופיע בפני ההוצל"פ לבירור או לצורך חקירת יכולת, כפי שנקבע לו באמצעות הודעה מוקדמת.

עם זאת, צו הבאה אינו מופעל באופן אוטומטי בעקבות אי הופעת החייב, כי אם רק לבקשתו המפורשת של הנושה או באמצעות עורך דין מטעמו, כפי שנקבע בסעיף 69יב לחוק ההוצאה לפועל:

לא הופיע החייב לבירור שהוזמן אליו כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) או לא התייצב לחקירת יכולת שהוזמן אליה לפי סעיף 67, רשאי ראש ההוצאה לפועל, לבקשת הזוכה, להורות בצו על הבאת החייב לפניו או לפני ראש הוצאה לפועל אחר.

הפעלת צו הבאה

על מנת להגיש בקשה למתן צו הבאה, יש למלא 'טופס בקשת זוכה' , אשר יפרט את שם החייב ואת פרטי העובדות המהוות עילה למתן הצו.

ביצוע הצו מופקד בידי מדור ההוצל"פ של משטרת ישראל. השוטרים מחוייבים להביא את החייב בפני ראש ההוצל"פ עד 24 שעות משעת מעצרו.

לא הובא החייב בפני ראש ההוצל"פ עד לכניסת שבת או חג – ישוחרר החייב והצו יופעל בשנית.

ראש ההוצל"פ יכול להורות על שחרור החייב בדמי ערבות על מנת להבטיח התייצבותו בפני ההוצל"פ תוך 24 שעות משעת מעצרו.

זקוק/ה לסיוע משפטי בהליכי הוצאה לפועל? לחצ/י כאן: יעוץ משפטי

סמכויות ראש ההוצל"פ במעמד הבאת החייב וסנקציות נוספות

בעת הבאת החייב בפניו, יכול ראש ההוצל"פ לקבל כל החלטה שימצא לנכון לצורך פירעון החוב, כגון:

  • שינוי צו התשלומים כנגד החייב
  • הכרזת החייב כמוגבל באמצעים
  • קביעת חקירת יכולת לחייב בנוכחות הנושה
  • דרישת המצאת מסמכים וקביעת מועד להמצאתם
  • דרישת המצאת פרטים הנוגעים לנכסי החייב והכנסותיו

במידה ולא ימסור החייב את הפרטים הנדרשים ממנו במעמד ההבאה או הבירור או יסרב לחתום על ויתור סודיות, רשאי ראש ההוצל"פ להכריז עליו כבעל יכולת המשתמט מפירעון חובו ולצוות על צו מאסר כנגדו בתוקף סעיף 70 לחוק ההוצל"פ.

קיימים סייגים לביצוע צו הבאה כנגד חייבים קטינים או במסגרת תיק מזונות. כמו כן, במידה והחייב פרע חובו לפני ביצוע צו ההבאה יבוטל הצו.

נושה המבקש להפעיל צו הבאה כנגד חייב או אדם אשר הוצא נגדו צו הבאה או חושש כי קיימת אפשרות להוצאת צו הבאה כנגדו, מומלץ כי יפנו אל עורך דין המתמחה בתחום על מנת שיפעל מטעמם לביצוע שלבי ההליך במהירות האפשרית וימליץ על דרכי הפעולה הראויות.

כתיבת תגובה