עיקול חשבונות בנק

עיקול חשבונות בנק וחסכונות בהליך ההוצאה לפועל

עיקול

במסגרת ניהול הליך הוצאה לפועל נגד חייב ובמטרה לזרז את פירעון החוב ולהביא למימוש פסק הדין, מסורה בידי הזוכה האפשרות לנקוט בצעד של הפעלת הליכי עיקול נגד החייב.

העיקול מתבצע על נכסי מקרקעין ומיטלטלין, המצויים בידי החייב או שצד ג' מחזיק בהם עבורו ומאפשר תפיסת נכסים ורכוש ומימושם לצורך הסדרת החוב. על סוגי העיקול הקיימים נמנה גם  עיקול חשבון בנק או חסכונות של החייב.

חשבונות הניתנים לעיקול

חשבון הבנק וחסכונותיו של החייב נחשבים לנכס מיטלטלין פיננסי. בגדרי מונח זה נכללים: חשבון הבנק הפעיל של החייב (עו"ש), חסכונות פיננסיים, תוכניות חיסכון, קרנות וניירות ערך.

אלה מוחזקים עבור החייב על ידי הבנק, כצד שלישי, המשמש נאמן של כספי וחסכונות החייב. העיקול מבוקש מידי הבנק ומתבצע מולו.

חוק ההוצאה לפועל והתקנות מכוחו מאפשרים הטלת עיקול זמני על חשבון הבנק של החייב עוד בשלבי ניהולה של התביעה המשפטית וטרם מתן פסק הדין.

מטרת עיקול מסוג זה, אשר בית המשפט מחליט בעניינו, הנה לתפוס את הנכסים המעוקלים מראש ולשריין אותם לצורך גביית עתידית של הסכום, שייפסק על ידי בית המשפט. עיקול מסוג זה מקנה כלים למימוש פסק הדין העתידי ומקל על גביית החוב בהמשך.

סוג נוסף של עיקול מבוצע על ידי ההוצאה לפועל לאורך ההליך עצמו, לבקשת הזוכה ולאחר מתן אורכה לחייב להסדרת חובו.

ביצוע העיקול הלכה למעשה

עיקול על ידי ההוצאה לפועל מהווה אחת הסנקציות, שרשאי הזוכה להפעיל נגד החייב במטרה להחיש את תשלום החוב. לצורך ביצוע העיקול נדרש הזוכה להגיש ללשכת ההוצאה לפועל, בה בחר לפתוח את התיק, את פסק הדין לטובתו.

לאחר מכן תוציא מערכת ההוצאה לפועל אזהרה לחייב למילוי אחר הוראות פסק הדין ופירעון החוב, תוך פרק זמן של עשרים יום.

בתום תקופה זו ובמידה והחייב לא הסדיר את החוב או הגיש בקשה לנקיטת אחד ההליכים לטובתו, המנויים בחוק, עומדת בפני הזוכה אפשרות להגיש ללשכה, המטפלת בתיק, בקשה לעיקול חשבון הבנק של החייב וחסכונותיו.

ההוראה לביצוע העיקול נשלחת על ידי מערכת ההוצאה לפועל ישירות אל המוסד הבנקאי, בו מתנהל חשבונו של החייב.

בתוך עשרה ימים נדרש הבנק להודיע למערכת ההוצאה לפועל האם מצב חשבונו של החייב מאפשר עיקול כספים מתוכו, כאשר הוראת העיקול מחייבת את הבנק להתחיל לעקל כספים מחשבון החייב ממועד קבלתה ולעדכן על כך את מערכת ההוצאה לפועל.

מאפייניי עיקול חשבון בנק

עיקול חשבון בנק של החייב, המבוצע על ידי מערכת ההוצאה לפועל, צופה את פני העתיד באופן זה, שהוא חל על נכסים קיימים של החייב ברגע מתן הוראת העיקול.

כלומר, כספים וחסכונות, המצויים בחשבון החייב בזמן הטלת העיקול כמו גם על סכומים עתידיים, שייכנסו לחשבון בשלושת החודשים שלאחר מתן הוראת העיקול. במקרה כזה יבצע הבנק את העיקול וימסור עדכון להוצאה לפועל.

מימוש כספי העיקול

שימוש בכספים ובחסכונות, שעוקלו לצורך כיסוי החוב, מתבצע בבקשה של הזוכה, אותה הוא רשאי להגיש בחלוף רבעון ממועד הטלת העיקול.

בהמשך לבקשה כזו תורה לשכת ההוצאה לפועל לבנק להעביר את הכספים והחסכונות שעוקלו לידיו של המוציא לפועל, אשר ימסור אותם לזוכה.

סיוע משפטי של עורך דין במקרי עיקול חשבון הבנק של החייב

עיקול חשבון הבנק, הלכה למעשה, מביא להטלת הגבלות על החייב, בהן: התנהלות ללא כרטיסי אשראי ופנקסי שיקים וחוסר אפשרות למשוך כספים מחשבון הבנק.

משכורת החייב וקצבאות שונות, המועברות לחשבונו, יעוקלו בשלושת החודשים שלאחר מתן הוראת העיקול על ידי הבנק.

בכדי להימנע מראש ממצב של עיקול חשבון הבנק או להסיר את הוראת העיקול לאחר שנכנסה לתוקף, מומלץ לחייב לפנות לקבלת סיוע משפטי מטעם עורך דין מומחה בדיני ההוצאה לפועל, אשר יפעל להגנה על האינטרסים של החייב ולשמירה על זכויותיו הכלכליות.

פסיקה בנושא

ע"א 2724/03, אשר ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בשנת 2005, עסק בהבדל בין עיקול זמני לבין עיקול, המבוצע על ידי ההוצאה לפועל לאורך ההליך.

בפסק הדין נקבע, כי ההבדל המרכזי הוא שעיקול זמני, המוטל על ידי בית המשפט, מתייחס רק לכספים, המצויים בחשבון הבנק של החייב במועד הטלת העיקול בעוד שעיקול, המבוצע על ידי ההוצאה לפועל, תקף גם לעתיד – לגבי שלושת החודשים, שממועד הטלת העיקול.

בית המשפט העליון אישר פסיקה זו וקבע, כי שני סוגי העיקולים הללו נועדו למימוש תכליות שונות באופן זה, שהעיקול הזמני מצומצם בחלות היקפו.

חשבונך עוקל על ידי ההוצאה לפועל? לחץ כאן לקבלת יעוץ משפטי מיידי!

כתיבת תגובה