חובות אבודים

חובות אבודים, כשמם כן הם – חובות שאבדו ולא ניתן עוד לממשם. מבחינה חוקית ומעשית פירוש הדבר הוא, כי למרות ניסיונות הגבייה של החובות מחייבים שונים הנמצאים בהליכי פשיטת רגל או בהליכי הוצאה לפועל, עלולים פעמים רבות בעלי עסק או חברות שונות להישאר עם חובות גדולים שאין ממי לגבותם ולא ניתן לממשם.

לעיתים החברה החייבת כבר אינה קיימת או שפשוט אין ברשותה את הסכום הדרוש כדי להשיב את החוב. זאת לאחר שבהוצאה לפועל עיקלו מהחברה את כל דברי הערך: רכוש, ציוד, מטלטלים שונים או כל דבר אחר, והיא איננה מסוגלת לעמוד בהתחייבויותיה.

כיצד נוצרים חובות אבודים?

כמעט כל בעל עסק או חברה עלולים להיקלע במהלך הניהול השוטף של העסק, למקרים בהם לא ישולמו להם חובות שונים על מוצרים או על שירותים על אף התחייבות קיימת.

בתקופת משבר כלכלי חלה עליה משמעותית במיוחד, במקרים של קריסת עסקים בסדרי גודל שונים, ובמקרי פשיטת רגל, ובאותה מידה עלייה גם במקרים של חובות אבודים שאינם ניתנים למימוש.

היקלעותה של חברת "אפריקה ישראל" הגדולה והמוכרת שבבעלותו של איל ההון לב לבייב לבעיות כלכליות ובמקביל לחובות גדולים היא רק דוגמה אחת מיני רבות לקשיים הכרוכים בעמידה בהתחייבויות כלכליות, הן עבור בעלי החוב והן עבור גובי החוב.

אי עמידה בהתחייבויות יכולה לנבוע מסיבות רבות ושונות: החל מניהול לא תקין, דרך קשיי פירעון וכלה בהגבלות שונות שמציבים הבנקים. ככל שהחברה הקורסת הנה גדולה יותר ועסקיה נרחבים יותר, כך גם גדל מספר המעורבים אותם היא גוררת אחריה לתוך המשבר: ספקים, מקבלי שירותים, קבלני משנה, יצרנים או כל גורם אחר.

החזר ממס הכנסה על חובות אבודים

כאשר אין ממי לגבות את החובות, החוק מאפשר להכריז על החובות כחובות אבודים ועקב כך לקבל החזרים ממס הכנסה  המאפשרים למזער ולו במעט את ההפסד הכרוך בחובות אלה.

כל בעל עסק המספק סחורה או שירות כלשהו מנפיק חשבוניות עסקה הכוללת, בין היתר, גם את הניכוי היחסי למס הכנסה, גם אם בפועל הוא עדיין לא קיבל את התשלום עבור העסקה.

במקרה בו מכריזים על עסקה כלשהי, עליה הוצאה חשבונית, כחוב אבוד, סכום הכסף ששולם בגינה למס הכנסה מוחזר לבעל העסק.

על מנת להכריז על חוב כאבוד, יש להוכיח כי אכן בוצעה עסקה וכי הניסיונות לגבות את החובות הכרוכים בה כשלו.

ההוכחות השונות לחובות אבודים כוללות, בין היתר: מכתבי התרעה שונים שנשלחו אל החייב מעורך הדין של בעל העסק, הליכים משפטיים שונים שננקטו נגד החייב לצורך גביית החוב, תביעה שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל ומכתב מעורך הדין המנמק מבחינה משפטית מדוע חובות אלו הם אבודים.

לאחר חקירת המקרה ובמידה ונמצא מוצדק, לרוב יכירו ברשויות מס הכנסה בחוב כחוב אבוד ובעל העסק יקבל את החזר המס הכרוך בו.

עם זאת, חשוב לזכור כי לאחר ההכרזה על חובות אבודים וקבלת ההחזר הכספי בגינם ממס ההכנסה, לא ניתן להמשיך בניסיונות לגבותם מהחייב.

חייב מתחמק מתשלום? לחץ כאן לסיוע משפטי

כתיבת תגובה