הליכים לפני אזהרה

ביצוע הליכי הוצל"פ טרם מסירת אזהרה לחייב

הליכים לפני מסירת אזהרה

מהי מסירת אזהרה?

אכיפה של חובות בישראל, היא תהליך שמתבצע ע"י לשכת הוצאה לפועל, מטעם רשות האכיפה והגבייה ובמסגרת חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 והתקנות שבעקבותיו.

מסירת טופס אזהרה הנשלח אל החייב, אשר כולל את הפרטים העיקריים על החוב יחד עם הסברים והנחיות לפעולה, הנה תנאי מקדמי להמשך טיפול בתיק.

הסיבה לכך היא שבאכיפת חובות כרוכה פגיעה משמעותית בזכות הקניין של האדם הפרטי, ולכן ישנה חשיבות רבה במתן היערכות סבירה לכך.

אילו הליכים ניתן לבצע לפני מסירת טופס אזהרה?

הליכים לפני מסירת אזהרה הם החריג לכלל, והם יכולים להתנהל בהתאם לבקשה מיוחדת של האדם לו חייבים (להלן 'הזוכה').

במרבית המקרים הרקע לבקשה שכזו הוא התנסות קודמת של הזוכה עם בעיות בהסדרת החוב מצד החייב, או לחילופין אינדקציות לכך שהחייב עלול לנסות ולהתחמק מהחוב בדרכים כאלה או אחרות.

היות והבקשה היא למעשה לאכיפתו של צו משפטי במעמד צד אחד בלבד, וכן היא עוקפת את התנאי המקדמי כאמור, נדרש להשתמש בה תוך גילוי שיקול דעת רחב וזהירות מירבית.

מכאן גם שהיא מחייבת המצאת תצהיר תומך החתום ע"י עוד, שופט, רשם בית המשפט או גורם מטעם ההוצאה לפועל. על תצהיר זה לכלול את כל הנימוקים והאימותים לצורך בבקשה – הכל כמפורט בתקנה מס' 14 לתקנות ההוצאה לפועל – התש"ם, 1979.

הזוכה מעביר את הבקשה לפקידי ההוצאה לפועל, והם מעבירים אותה לטיפול ראש הלשכה, שבידיו נמצאת הסמכות הבלעדית להיעתר לבקשה במלואה, להיעתר לחלקים ממנה או לדחות אותה לגמרי.

הפקידים רשאיים להפנות את תשומת ליבו של הזוכה לכך שבקשתו לוקה בחסר, למשל אם לא צירף תצהיר עורך דין, אך אין ביכולתם לדחות אותה על רקע זה.

כיצד הבקשה יכולה לבוא לידי ביטוי בפועל?

ההליך אותו נוהגים לבצע בהתאם לבקשה זו הוא עיקול של נכסים, אך בדרך כלל הוא מתבצע ברמת הרישום בלבד (שכן החשש הוא להברחת נכסים, או לביצוע פעולות בלתי-חוקיות דומות).

כמו כן, לזוכה קיימת הזכות לפרט בבקשה איזה הליך מסוים הוא מעוניין שיתבצע כנגד החייב: עיקול מקרקעין, עיקול מטלטלין, עיקול חשבונות בנק או קופול גמל, עיקול תלוש משכורת וכיוצא בזה.

עם זאת, חריגים מאוד הם המקרים בהם מאשר ראש ההוצאה לפועל עיקולי נכסים ממשיים עוד בטרם שלב מסירת טופס האזהרה.

בנוסף, במידה ונמצא כי ישנם נכסים או כספים העתיידים להגיע לידיו של החייב מטעם אדם או חברה כלשהם, יוטל צו מניעה על העברת כספים אלה עד אשר יוסדר החוב עם הזוכה – אחרת, יצורפו מעבירי הכספים כחייבים לתיק, ויהיה עליהם לבוא בדין וחשבון עם הזוכה.

לסיכום, מסירת טופס אזהרה היא ההליך הראשון והעיקרי באכיפת חוב באמצעות ההוצל"פ. קיימת אפשרות מצד הזוכה לבקש הליכים בטרם מסירת טופס האזהרה, אך היא מהווה חריג לכלל ומאושרת רק בנסיבות מיוחדות ובצירוף תצהיר. בכל מקרה, מומלץ להיוועץ בעו"ד טרם שליחת בקשה כזו.

לקבלת סיוע משפטי מיידי על ידי עורכי דין

לחץ כאן: יעוץ משפטי בהליך הוצל"פ

כתיבת תגובה