גביית מזונות בהוצאה לפועל

הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות

במקרה של בן זוג אשר אינו משלם את המזונות אשר הוטלו עליו במסגרת פסק דין, ניתן לפנות להוצאה לפועל לגביית המזונות מבן הזוג.

כיוון שמדובר בהליך מורכב וארוך בדרך כלל, קיימת בידי האשה הזכאית האפשרות לפנות לביטוח לאומי לצורך תשלום המזונות במקום בן הזוג המשתמט מתשלום.

עם זאת, ברוב המקרים, המזונות שישולמו על ידי הביטוח הלאומי נמוכים באופן משמעותי מהסכום שנקבע על ידי בית המשפט.

על כן, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני מזונות ובדיני הוצל"פ, אשר יפנה מטעמכם להוצאה לפועל ויפעל לגביית המזונות כפי שנקבעו בדרך היעילה והמהירה ביותר.

חוקי ההוצל"פ מתייחסים לחוב המזונות באופן שונה מכל חוב אזרחי אחר. בהיות המזונות מקור מחייה לזכאים, במקרה של אי תשלום המזונות על ידי החייב עלולים ליפול הזכאים לנטל על החברה, וזאת מבקשים חוקי ההוצל"פ למנוע באמצעות חוקים חריגים.

במסגרת הוצאה לפועל של תיק מזונות, לא יחולו הזכויות הבאות על החייב:

  • לא ניתן להכריז על הנתבע בתור חייב מוגבל באמצעים.
  • לא תתאפשר בקשת פריסה לתשלומים של מזונות שוטפים.
  • שכר עבודה של חייב לא יהיה מוגן בפני עיקול במסגרת חוב מזונות.
  • ניתן לעצור חייב במזונות באמצעות ההוצל"פ גם ללא הבאה לבירור או חקירת יכולת.
  • צו מעצר כנגד חייב במזונות יכול שיעמוד על 21 יום, ולא על 7 ימים כמקובל בחוב רגיל.

פתיחת תיק ונקיטת צעדים במסגרת ההוצל"פ כנגד חייב במזונות

השלב הראשון בפתיחת תיק לגביית מזונות הוא מילוי טפסי פתיחת תיק הכוללים את כל הפרטים הרלוונטים על החייב.

יש לצרף עותק מקורי של פסק הדין ולשלם את האגרה הכרוכה בפתיחת התיק. חשוב למלא את הפרטים במלואם ובדיוק מירבי.

מיד לאחר פתיחת התיק תישלח אל החייב אזהרה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל כנגדו. לא ישלם החייב את חוב המזונות תוך 21 יום מקבלת האזהרה ולא יגיש בקשת התנגדות לביצוע שטר או טענת 'פרעתי', יכול הזכאי, במקרה זה הזכאית, לנקוט בהליכים שונים כנגד החייב באמצעות ההוצאה לפועל:

עיקול: נקיטת הליכי עיקול רכוש החייב. רכוש החייב הניתן לעיקול כולל רכב, עיקול מקרקעין, עיקול חשבונות בנק, עיקול חסכונות וכן עיקול משכורת. ניתן לבצע עיקול אצל צד ג' כגון מעביד, אשר בידו כספים או זכויות בבעלות החייב.

צו עיכוב יציאה מן הארץ: התעורר חשש כי החייב מתכונן לצאת מהארץ ועל ידי כך להתחמק מפרעון חובו ו/או תשלום מזונות שוטפים, ניתן לפעול להוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ כנגדו, שיעמוד עד לפריעת החוב או פריעתו באמצעות ערבים.

צו מאסר: ניתן לפעול להוצאת צו מאסר כנגד חייב במזונות לאחר שעברו 21 יום מקבלת האזהרה, זאת במידה ולא הגיש החייב בקשה לעיכוב הליכים.

חשוב לדעת כי ההוצאה לפועל לא תיזום הליכים כנגד החייב בתום תקופת האזהרה אלא לפי דרישת הנושה, על כן חשוב לעקוב אחרי ההליכים ולפעול בזמן על מנת לממש גביית המזונות.

לקבלת סיוע משפטי מיידי על ידי עורכי דין – לחץ כאן: יעוץ משפטי בהליך הוצל"פ

כתיבת תגובה